Door Betsy Wormgoor op 24 oktober 2018

Verlies voor de democratie

Gisteravond heeft de motie van wantrouwen van oppositiepartijen PvdA, D66, OBL en GroenLinks tegen wethouder Bosman geen meerderheid gekregen. De motie werd ingediend omdat de wethouder onjuiste informatie had gegeven in de raad. De coalitiepartijen en het college waren niet bereid hier ook maar over te spreken. Hier heeft de democratie verloren.

Bekijk hieronder de eerste termijn van fractievoorzitter Betsy Wormgoor. Voor de behandeling van het gehele agendapunt, zie het archief van de raadsvergaderingen op de site van Gemeente Berkelland, bij agendapunt 20. De spreektekst van de fractievoorzitter staat onder de video.

Een verlies voor de democratie in Berkelland

Gemeenteraadsvergadering Berkelland, 23 oktober 2018

In de raadsvergadering van 18 september diende D66 naar aanleiding van het punt Verkoop Villa Smits Eibergen een amendement in, mede ondertekend door de PvdA, GroenLinks en Ondernemend Berkelland. Het amendement was bedoeld om de gemeente meer zekerheid te geven over de toekomst van Villa Smits. We willen immers allemaal dat de villa binnen afzienbare tijd de voorziene functie krijgt en zo een vitaal onderdeel van het maatschappelijk leven in Berkelland wordt.

In de discussie vroeg onder andere de heer Boxem (VVD) aan de wethouder of dit amendement meerwaarde had. Wethouder Bosman gaf aan dat er in het collegevoorstel voldoende zekerheid zat. De wethouder heeft het amendement ontraden. Zij gaf ook aan dat er in het amendement wijzigingsvoorstellen waren opgenomen die zich niet met wet- en regelgeving verdragen. Wethouder Bosman was hier zeer stellig over en zo ontstond de sfeer dat het amendement niet zou bijdragen aan een grotere rechtszekerheid voor de gemeente om het doel van de gemeente te realiseren.

De fracties van PvdA, GroenLinks, Ondernemend Berkelland en D66 waren niet overtuigd door de inhoudelijk niet onderbouwde antwoorden van de wethouder en hebben de volgende vragen voorgelegd aan extern juridisch expert Olaf Schuwer. Op de vraag of het amendement in strijd is met de wet antwoordt hij: nee. Op de vraag of het amendement de gemeente een betere bescherming biedt om het gebruik zoals bedoeld in het bidbook zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen antwoordt hij: ja. Het belang van de gemeente Berkelland was dus met dit amendement gediend.

Ik verzoek u allen hierover na te denken: wat is uw visie hierop?

Doordat de wethouder onjuiste informatie heeft gegeven, kreeg de gemeenteraad niet de kans met de juiste informatie een beslissing te nemen. Dat heeft nu gevolgen, voor villa Smits en Berkelland. De gemeenteraad moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die de wethouder geeft. En dit kunnen wij nu niet meer.

We hebben vandaag een brief ontvangen van het college. Deze brief beschouw ik als een rookgordijn. Het college onderbouwt zijn uitspraken niet en verwijst niet naar wetsartikelen of relevante jurisprudentie. Het is slechts een opsomming van activiteiten en meningen. Het college gaat niet in op het feit dat de wethouder onjuiste informatie heeft gegeven.

De fracties van PvdA, GroenLinks, Ondernemend Berkelland en D66 vinden het zeer kwalijk dat de wethouder de raad onjuist geïnformeerd heeft. Wij zeggen daarom het vertrouwen in de wethouder op en dienen deze motie van wantrouwen in.

Lees hier de tekst van de motie:

Motie vreemd ad agenda Villa Smits PvdA Grl OBL D66 231018 (Def ) (1).

 

Betsy Wormgoor

Betsy Wormgoor

Ik wil samenwerken met alle mensen die net als ik de samenleving socialer, mooier en gelukkiger willen maken. Politiek is mensenwerk; communicatie is voor mij daarom het sleutelwoord. Alleen een raadslid dat tussen de mensen staat en de dialoog aangaat zal weten wat er werkelijk speelt in een samenleving. Zo wil ik de PvdA in

Meer over Betsy Wormgoor