Door Hans Pelle op 8 december 2013

Alle cultuurhuizen in Berkelland dezelfde bestemming

De Raad van State heeft de gemeente Berkelland erop gewezen dat zij het bezwaar van de Stichting ’t Spieker diende te repareren. Hierdoor zou ’t Spieker de Bestemming ‘maatschappelijk’ moeten hebben.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 december 2013 heeft die reparatie plaatsgevonden. Tijdens die vergadering heeft de Partij van de Arbeid ervoor gepleit om alle cultuurhuizen in Berkelland te voorzien van bredere bestemming, waardoor verhuur van kantoren mogelijk is voor een periode van 10 jaar.

Net na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, dus nog geen 4 jaar geleden, had ’t Spieker voldoende gebruikers om het exploiteren van ’t Spieker mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 hebben in 2010 gemeend er goed aan te doen om het geheel over een andere boeg te moeten gooien. Extreme bezuinigen op de muziekschool De Triangel en welzijnsorganisatie Betula hadden niet alleen de nodige ontslagen tot gevolg, maar hebben ook het voortbestaan van ’t Spieker enorm onder druk gezet.

Hierdoor werd er naar onze mening een onnodige hoge druk uitgeoefend op die ‘goede, welwillende, (bestuurlijke) vrijwilliger’, waar deze coalitie door haar kretologie zo vaak prat op gaat, waar ze zo vol lof over is en op wie ze graag een beroep wil doen. Ook de muziekverenigingen Euphonia en Excelsior, die zich continu inzetten voor het open houden en het behoud van ’t Spieker, werden onder druk gezet.

De Partij van de Arbeid is de mening toegedaan dat ‘de Berkellander’ van de politiek mag verwachten dat die naast besluiten ook oplossingen aandraagt en perspectief biedt bij problemen. Met betrekking tot ’t Spieker verzuimde men dit door halsstarrig gedrag en zich vast te bijten in zijn gelijk, niet te doen.

Voor de Partij van de Arbeid vervullen alle cultuurhuizen in onze gemeente een belangrijke rol en functie. Wij zitten er niet op te wachten dat deze instellingen het moeilijk krijgen en daardoor dreigen om te vallen, omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn om het geheel beter te kunnen exploiteren. Ook zit er niemand op te wachten dat we de inzet en beschikbaarheid van goede, welwillende vrijwilligers extreem belasten door ze onder druk te zetten i.v.m. zware verantwoordelijkheden.

Mede om deze redenen is het van belang dat de gemeenteraad van Berkelland een oplossing aandraagt en ’t Spieker en de andere cultuurhuizen perspectief biedt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheden om deze instellingen van ‘tools’ te voorzien door de bestemmingen op cultuurhuizen wat te verruimen, waardoor ze beter in staat zijn hun onderkomen op een gezonde manier te exploiteren. Daarom heb ik in de gemeenteraadsvergadering van 3 december 2013 een motie ingediend om dit te realiseren, maar helaas heeft die motie het niet gehaald.

Hans Pelle

Hans Pelle

Mijn naam is Hans Pelle en ik ben op 8 juli 1961 in Eibergen geboren. Ik ben getrouwd met Jolanda en onze kinderen Fleur (19), Max (17)en Merel (15)maken ons gezin compleet. Ik ben mijn loopbaan begonnen als internationaal vrachtwagenchauffeur. Helaas heb ik daarna enige tijd in de WAO gezeten. Ik ben in 1995 bij

Meer over Hans Pelle