Door Joke Hubert op 4 maart 2014

Geef Wsw’ers steun, ook na 1 januari 2015!

Op 27 februari was er een debat tussen werknemers van Hameland en Berkellandse politici over de toekomst van de huidige WSW’ers, georganiseerd door de AbvaKabo FNV. Aanleiding voor dit debat is natuurlijk de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Want als er één groep afhankelijk is van de uitkomst van deze verkiezingen dan is wel deze groep.

 

Op 1 januari geldt namelijk een nieuwe wet, de zogenaamde participatiewet. Kort gezegd komt deze wet erop neer dat vanaf 1 januari geen nieuwe mensen kunnen instromen in de Wsw. De nieuwe groep werknemers met een beperking moet straks een beroep op de gemeente doen voor werk. En dat levert natuurlijk veel onzekerheid op. Vooral ook omdat, vooruitlopend op deze wet, Hameland al lang geen nieuwe WSW’ers een vaste baan aanbiedt, maar werkt met tijdelijke contracten. Dat betekent dat voor een grote groep mensen dit tijdelijke contract eindigt op of na 1 januari zonder dat duidelijk is wat er dan gaat gebeuren.

De sfeer in de zaal was gespannen en uit vele monden klonk hetzelfde geluid: WSW’ers willen graag werken. Sommigen willen dat het liefst in een beschermde werkplek, omdat ze bang zijn gepest te worden omdat ze met hun beperking toch een zwakke schakel vormen. De onzekerheid over wat er gaat gebeuren na 1 januari maakt dat WSW’ers die altijd hard gewerkt hebben nu bang zijn hun baan en daarmee hun inkomen te verliezen. Ook weten ze niet hoe ze na 1 januari een baan moeten vinden. Er is sprake van minder begeleiding. Ze  zijn niet meer in dienst van Hameland. Dus wie komt er op voor hun belangen?

Opvallend is dat alleen de PvdA hier een antwoord op had. Want alleen de PvdA heeft als belangrijkste speerpunt in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er een Plan van Arbeid moet komen. Dus dat werkgevers, gemeente en vakbonden gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben die moet leiden tot banen voor deze groep.

Een concreet voorbeeld: de gemeente verleent vergunningen aan het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld de vergunning aan Friesland Campina in Borculo om een compleet nieuwe fabriek te bouwen. Dat was het moment geweest om met de directie afspraken te maken om ook een aantal werknemers met een beperking te plaatsen. Het zijn collegeleden die werkgevers op verschillende momenten tegenkomen. Het college moet dan ook een sleutelrol spelen in het vinden van werk voor een groep kwetsbare mensen in Berkelland die onze steun verdienen.

Alle andere politieke partijen hadden dit heldere standpunt niet. Maar wel was duidelijk zichtbaar dat de emotionele hartenkreten van de WSW-mensen bij de politici aankwamen.

Joke Hubert

Joke Hubert

De PvdA is altijd mijn club geweest waar ik op de één of andere manier actief voor ben geweest. Heel vroeger (ik ben van 1962) al bij de jonge socialisten, en later als afdelingsvoorzitter en wethouder van de gemeente Deurne. Toen ik, na vier jaar pendelen, in 2011 definitief in Eibergen ben komen wonen, ben

Meer over Joke Hubert