3 maart 2014

Hans Pelle over het LTO-debat

Op 17 februari heb ik voor de Partij van de Arbeid mee gedaan aan het LTO-debat dat bij Prinsen in Haarlo werd gehouden. Het was het eerste debat in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. Alle partijen, op Lijst 8 na, deden hier aan mee. De discussie stond onder deskundige leiding van Agnes Gunnewijk.

Hans Pelle

Ik heb getracht om duidelijk te maken waar de PvdA voor staat als het gaat om de landbouw in Berkelland. Ik ben daarom ingegaan op zaken als duurzame landbouw, een leefbaar platteland, aandacht voor dierenwelzijn, de voedselproductie duurzamer maken en als laatste en niet onbelangrijk thema: de voedselveiligheid.

Ook heb ik aangegeven dat we voor de bestaande bouwblokken á 1,5 ha zijn en dat we grotere stallen niet wensen, omdat het “knelt” met de volksgezondheid. Al met al kijk ik tevreden terug op deze avond en heb ik aan het einde van de avond de agrariërs nog mee kunnen geven dat andere zaken zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid, natuur en cultuur ook belangrijk zijn in onze gemeenschap bij het maken van een keuze op 19 maart.

 

LTO publiek debat