24 februari 2018

Kennismaken met Hans Pelle (kandidaat #4)

Ik woon in Eibergen met mijn vrouw Jolanda en mijn kinderen Fleur, Max en Merel. Na een technische opleiding begon ik op mijn achttiende te werken als internationaal vrachtwagenchauffeur. Helaas werd ik arbeidsongeschikt. Ik liet me omscholen en ging werken bij de Hamelandgroep. Vanuit mijn werk volgde ik daar enkele opleidingen. Tot de sluiting van tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken was ik daar activiteitenbegeleider. Soortgelijk werk doe ik nu bij Transfore in Almelo. In mijn vrije tijd ben ik imker. Werken met mijn bijen is een prachtige tijdbesteding waarbij ik helemaal tot rust kom. Ook verdiep ik me graag in de Tweede Wereldoorlog en wandel ik met veel plezier in ons mooie coulisselandschap.

Als je overgrootvader samen met vier andere Eibergenaren de SDAP Eibergen opricht en er bij jou thuis veel ‘rode’ verenigingen zijn, dan ligt het voor de hand dat je zelf ook sociaaldemocraat wordt. Het Beginselmanifest van de PvdA is mijn kompas. Daarin staan mijn beginselen, idealen en waarden verankerd. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn voor mij zeer belangrijke waarden. Bij de Partij van de Arbeid staat centraal dat mensen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. En een fatsoenlijke samenleving ontstaat alleen waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.

We leven in een zeer individualistische maatschappij waarin iedereen vooral alles zelf moet kunnen en doen. Steeds meer mensen ervaren dat er van het sociale vangnet – dat de PvdA heeft gevlochten – in de praktijk weinig meer over is. Met zijn allen beginnen we erachter te komen dat het zo niet langer meer gaat. Steeds sterker horen we de roep om solidariteit, een kernpunt in de ideologie van de PvdA.

Lees hier het verkiezingsprogramma