Door Peter Brugman op 10 maart 2014

Ook zorgen moet je delen

Als ergens bleek dat de transitie zorg leeft bij mensen, dan was het wel bij het verkiezingsdebat dat de Seniorenraad Berkelland had georganiseerd. Van tevoren waren stellingen rondgestuurd, maar daaraan kwamen de aanwezige politici amper toe, omdat het publiek vol vragen zat over de verschuiving van taken op het gebied van zorg en welzijn van het rijk naar de gemeente. Mensen maken zich vooral zorgen over de financiën. Zal er wel voldoende geld zijn voor goede, eerlijk verdeelde zorg?

De PvdA maakt zich er sterk voor dat iedereen die op zorg aangewezen is, die zorg ook werkelijk krijgt. Wij vinden dat je ook zorgen moet delen.

Peter Brugman

Peter Brugman

Een nieuwe periode, een nieuw team! Een mooie mix tussen ervaring en vernieuwing, dat karakteriseert het team waar de PvdA afdeling Berkelland. Ons motto luidt: “Berkelland weer in balans”. De PvdA streeft naar een actieve Berkellandse samenleving waarin er voor iedereen kansen zijn. We leggen ons niet neer bij het feit dat veel mensen door

Meer over Peter Brugman