Door Hans Pelle op 26 oktober 2013

Plan Villa La Tour in Neede verdient een kans!

Op 20 juni ontvingen we een uitgebreid schrijven van de heer Walter Kormelink, namens bouwbedrijf Kormelink uit Rietmolen, en van de Carintreggeland uit Hengelo. Deze 2 ondernemingen wilden in Villa La Tour 40 plekken (24/7-)zorg creëren voor dementerende mensen. Dit zou op den duur 50 fte opleveren. De lokale ondernemingen zouden betrokken worden in het voorzien van de dagelijkse levensbehoeften, zoals brood, vlees, groente en fruit en de te verwachten onderhoudswerkzaamheden.

De ondernemingen Kormelink en Carintreggeland waren verontwaardigd over het feit dat het huidige college van CDA, VVD en D66 na ruim 1½ jaar praten en het aanleveren van diverse informatie, alsnog niet mee wilde  werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan en ze waren ook verontwaardigd omdat het college  niet voornemens was dit besluit aan de Gemeenteraad voor te leggen. Jaaa??? en als ik dit dan zo lees dan gaan bij mij mijn weinige rooie haren al aardig overeind staan en dan roept dat bij mij al gauw de vraag op: “waarom niet aan de raad voorleggen?” Ik meende dus er goed aan te doen om de B&W-stukken maar eens op te vragen en het onderwerp te agenderen voor de Commissie Ruimte. Enige tijd hierna bleek…. dat er helemaal geen B&W-stukken waren over dit onderwerp. Het college baseerde zijn besluit op een eerder besluit uit 2007 (toen het om 10 luxe appartementen ging).

De Commissie Ruimte heeft op 8 oktober veel tijd uitgetrokken om dit onderwerp te bespreken en na afloop van de discussie merkte ik toch dat er een kentering gaande was. De dagen erna heb ik met meerdere vertegenwoordigers van de diverse partijen gewerkt aan een motie. Vooral met de VVD is die samenwerking intensief en goed geweest. Uiteindelijk lag er een motie van de PvdA (4), die werd gesteund door OBL (2), GB (3), en VVD (5 / 1 per. was afwezig) tegen CDA (6), D66 (6) en GroenLinks (2). Na, wederom, intensief overleg met GL konden we ze alsnog overtuigen mee te gaan in onze motie. Door deze toezegging, zou onze motie voorzien zijn van een meerderheid en aangenomen worden. Echter, na beantwoording van de eerste termijn vroeg de fractievoorzitter van de VVD een schorsing aan. Dit resulteerde erin dat de VVD vlak voor de eindstreep een dikke streep door de motie trok en zich achter de coalitie schaarde. Hierdoor was er geen meerderheid meer en haalde de motie het niet. Een kans op 50 fte (structurele werkplekken) is Berkelland hiermee bewust ontnomen.

Met vriendelijke groet,

Hans Pelle Raadslid PvdA Berkelland

Hans Pelle

Hans Pelle

Mijn naam is Hans Pelle en ik ben op 8 juli 1961 in Eibergen geboren. Ik ben getrouwd met Jolanda en onze kinderen Fleur (19), Max (17)en Merel (15)maken ons gezin compleet. Ik ben mijn loopbaan begonnen als internationaal vrachtwagenchauffeur. Helaas heb ik daarna enige tijd in de WAO gezeten. Ik ben in 1995 bij

Meer over Hans Pelle