19 februari 2015

PvdA staat voor goede zorg in gemeente Berkelland.

De PvdA is, net als alle andere politieke partijen in de gemeente, vanuit Den Haag geconfronteerd met een bezuinigingsdoelstelling van maar liefst ruim 40% in de zorg. Daarnaast is de PvdA ook nog eens geconfronteerd met een coalitieakkoord (CDA, D66 en Gemeente Belangen) waarin min of meer gezegd werd dat gestopt zou worden met de huishoudelijke Hulp. Let wel, onze handtekening staat niet onder dat akkoord. We hadden als PvdA het afgelopen jaar dus zwaar oppositie kunnen voeren om het coalitieakkoord van tafel te krijgen. Maar dat hebben we niet gedaan. Je krijgt dan een discussie over idealen en politieke gelijk of ongelijk terwijl de trein gewoon door dendert en je feitelijk burgers in de kou laat staan. Daarom heeft de PvdA er voor gekozen om het coalitieakkoord te respecteren. Om vervolgens tot harde afspraken te komen. Die afspraken zijn ook gemaakt.

Zo is afgesproken dat:
1. Het recht op huishoudelijke hulp niet automatisch verdwijnt . HH2 blijft bestaan. En er komt een nieuw
product genaamd, “ondersteuning thuis”;
2. De individuele situatie is maatgevend. En niet het beschikbare budget. En dat betekent:
a) Dat een ieder die huishoudelijke hulp nodig heeft, dit niet zelf kan organiseren en over onvoldoende inkomen
beschikt recht heeft op bijzondere bijstand waarvan een hulp betaald kan worden;
b) Als blijkt dat de gereserveerde gelden onvoldoende zijn dan komt er extra geld uit de reserve;
3. Er komt een klachten- en een bezwarencommissie;
4. Er vindt regelmatige monitoring plaats op de uitvoering;

Ook is de Welzijnsraad om advies gevraagd. En dat advies hebben wij ter harte genomen.

Uitvoering
Nu de datum van 1 januari gepasseerd is zien we dat in de uitvoering het nodige mis gaat. Het blijkt dat de voormekaarteams niet altijd telefonisch bereikbaar waren. Ondanks toezeggingen werd er niet altijd binnen twee dagen teruggebeld. Brieven gestuurd aan de gemeente zijn niet beantwoord. De grootste klacht is wel dat er mensen zijn die de keukentafel gesprekken als zeer onplezierig ervaren. Zo zou er geen sprake zijn van een dialoog waarbij het individu centraal staat (is wel de afspraak!) maar meer van een monoloog van een medewerker die vooral vertelt wat er niet kan.
De PvdA is erg geschrokken van deze verhalen omdat ze haaks staan op de gemaakte afspraken. In een extra bijeenkomst tussen raadsleden en de wethouder hebben wij ons ongenoegen en onze zorgen over de uitvoering dan ook uitgesproken.
Sterker nog, de PvdA heeft zelfs aangegeven dat als de wethouder de uitvoering niet onder controle krijgt je nu al kunt voorspellen dat het genomen raadsbesluit inclusief alle toezeggingen als een kaartenhuis in elkaar stort.

Hoe nu verder?
De PvdA volgt met argusogen de uitvoering. We hebben gevraagd om harde cijfers. Op 12 maart 2015 is het eerstvolgende overleg met de wethouder. Aan de hand van concrete feiten zullen we de afweging maken of de gemaakte afspraken al dan niet bijgesteld moeten worden.
Wij zullen u op de website en via Facebook blijven informeren.

Hebt u vragen of opmerkingen? Stel ze gerust.

Namens de fractie PvdA Berkelland

Joke Hubert (Gemeenteraadslid PvdA)