14 januari 2017

PvdA stelt reserve 8 miljoen euro voor de zorg ter discussie

Jan 2017.

Allereerst nog de beste wensen voor dit nieuwe, spannende Verkiezingsjaar gewenst ( TK 2017).
Een Nieuwe Ronde, Nieuwe kansen( Uitdagingen) voor de PvdA voor de aankomende verkiezingen!
In de eerste Commissievergadering Sociaal bracht ons raadslid Joke Hubert het thema Eenzaamheid en de middelen om hier op te anticiperen aan de orde. O.a. om een optie te bekijken om uit de reserve die er nu voor de Zorg staat( 8 miljoen euro) gelden hiervoor aan te wenden. Zie hierbij ook de bijdrage van Joke Hubert
Meer lezen…..

De reactie van de Wethouder van Haaren op dit thema “Eenzaamheid”:… ‘ik zeg toe dat we als gemeente gaan onderzoeken hoe we activiteiten voor deze doelgroep kunnen opzetten’.
Dit wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden aankomende tijd.