Door op 27 oktober 2013

Sensire-kwestie kent voorlopig alleen verliezers

Afgelopen zaterdag was er weer een actiebijeenkomst in Varsseveld bij het kantoor van Sensire. Vermoedelijk voor het eerst in de geschiedenis trok er een demonstratie door dit dorp. Hieraan werd onder andere door gemeenteraadsleden van de PvdA uit de gehele Achterhoek deelgenomen.

Deze buitenparlementaire actie volgde op pogingen van PvdA-fracties om in de Achterhoekse gemeenteraden een voorstel aangenomen te krijgen over het behoud van de rechtspositie van de medewerkers van Sensire. Helaas moeten we constateren dat hier niets van terecht is gekomen. De rechtse meerderheden die de gemeenteraden sinds de vorige verkiezingen in 2010 domineren hebben het PvdA amendement naar de prullenbak verwezen. Tijd dus voor een linkse lente bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

Alleen de gemeente Doetinchem is een Witte Raaf gebleken. Daar is wethouder Wilschut, gesteund door alle fracties, aan het proberen dat de nieuwe zorgaanbieders het ontslagen Sensire-personeel met hun verkregen rechten overnemen. Tijdens de demonstratie vertelde Wilschut dat hij hierover redelijk optimistisch was.

Van de kant van de Abvakabo werd optimisme ontleend aan de komst van een bemiddelaar, pardon, een onafhankelijke derde vanuit Den Haag. Het is te hopen! Toch is het een feit, dat de macht over de aanbestedingen gewoon bij de gemeenten ligt. En de wethouders van de gemeenten vormen onder leiding van CDA’er Leo Scharenborg van Berkelland een gesloten front. Door de steun van de rechtse meerderheden in de gemeenteraden staan ze nu eenmaal sterk.

Maar de gewonnen stemmingen in de gemeenteraden zijn wel een pyrrusoverwinning. Want daardoor duurt de onrust aan het arbeidsfront almaar voort. En daardoor is er bij zorgaanbieders terughoudendheid te constateren bij de aanbesteding. Wanneer de gezamenlijke wethouders in een eerder stadium wat toeschietelijker waren geweest, waren de acties allang gestopt. Ze hadden dan moeten zeggen dat ze weliswaar niet voor 100% behoud van rechtspositie voor iedereen konden garanderen, maar dat ze wel konden garanderen dat ze zich voor de volle 100% hiervoor in zouden zetten. Dan was de onzekerheid in meer dan 1000  gezinnen en hun cliënten  verdwenen. En de landelijke media waren eveneens verdwenen.

Ook de geloofwaardigheid van de Sensire-leiding en van de wethouders heeft geleden onder dit conflict. Want de vraag of er alleen gesproken is over schimmige Alfahulp-constructies of dat hierover toch principeafspraken zijn gemaakt is door berichtgeving in de landelijke media wel degelijk boven de markt blijven hangen. Het zou daarom goed zijn wanneer de wethouders in navolging van minister Asscher ook met een eigen reconstructie komen van de gevoerde gesprekken.

Er moet al met al geconstateerd worden dat dit arbeidsconflict alleen maar verliezers kent. Maar de vakbond kan het zich niet permitteren dit arbeidsconflict te verliezen. Daarom werd in Varsseveld niet voor niets gewezen op de situatie in het openbaar vervoer. Wanneer daar na een aanbesteding een nieuwe aanbieder komt is deze wettelijk verplicht het personeel met behoud van rechtspositie over te nemen.

Op dit moment is de Achterhoek dus de voorhoede van een sociale strijd die uiteindelijk misschien in Den Haag pas z’n beslag krijgt.

Jan Zappeij, raadslid PvdA Berkelland