8 januari 2014

Themabijeenkomst ‘Zorg’ 20 januari 2014

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze themabijeenkomst ‘Zorg’ op 20 januari 2014. Speciale gast is Otwin dan Dijk, voor de PvdA in de Tweede Kamer specialist en woordvoerder zorg.

In een overeenkomst tussen het rijk, gemeenten en provincies is afgesproken dat gemeenten binnenkort taken op het gebied van zorg, jeugd en werk moeten gaan uitvoeren die nu door de rijksoverheid worden uitgevoerd. Door deze overdracht van taken (die ‘decentralisaties’ of ‘transities’ worden genoemd) krijgen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden en de mogelijkheid een eigen invulling aan het beleid te geven. De rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van het nieuwe beleid, maar wil ook bezuinigen op de gebieden zorg, jeugd en werk. Het wordt dus voor de gemeente een uitdaging om deze taken met minder geld te gaan uitvoeren. Tegelijkertijd biedt de nieuwe situatie ook kansen om bijvoorbeeld zorg en ondersteuning anders en dichter bij huis te gaan regelen.

otwinvandijkHoe moet het allemaal geregeld worden? Hoe doen we dat hier in Berkelland? Dat zijn complexe vragen. Wij willen hierover met u allemaal van gedachten wisselen en hebben Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, uitgenodigd. Otwin van Dijk is in de Tweede Kamer specialist en woordvoerder op de onderwerpen langdurige zorg, AWBZ, PGB en WMO. Voordat hij Kamerlid werd is hij wethouder geweest in Doetinchem en was hij verantwoordelijk voor het beleid rondom zorg, sociale zaken, werkgelegenheid en de wijkaanpak. Verder leidt hij een stuurgroep over de toegankelijkheid van voorzieningen voor gehandicapten. Eerder was hij beleidsjurist bij de gemeente Nijmegen. Op 20 januari zal Otwin in Haarlo zijn visie geven op de grote veranderingen die op stapel staan en hij zal toelichten hoe de landelijke Partij van de Arbeid erop zal toezien dat die processen zorgvuldig en sociaal verlopen.

Namens de gemeente Berkelland zal Karen Ottens toelichting geven op de manier waarop de gemeente Berkelland tot nu toe aan de slag is met de grote transities. Peter Brugman, lijsttrekker van de PvdA Berkelland, zal het standpunt van de fractie van de PvdA Berkelland verduidelijken. Na afloop van de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zal er een discussie gevoerd worden o.l.v. Gerda van der Ziel (voorzitter PvdA Berkelland).

U bent van harte welkom op onze themabijeenkomst! Om een idee te hebben van het aantal bezoekers zouden wij het erg op prijs stellen als u zich even aanmeldt via e-mailadres:  h.pelle@gemeenteberkelland.nl.