Meer BOA’s, overal

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn in het buitengebied én in de kernen onmisbaar. Zij handhaven de regels en waarborgen een veilige leefomgeving voor ons allemaal.

Wij zijn voor de beschikbaarheid van voldoende BOA’s in onze hele gemeente. In het buitengebied, maar net zo goed in de kernen, zijn de BOA’s hard nodig om op te treden tegen alcoholmisbruik, jongerenoverlast, kortom, zij zetten zich in voor de nodige handhaving voor een prettige en veilige leefomgeving. De PvdA is bereid om extra geld beschikbaar te stellen voor meer handhaving in de gehele gemeente.