Fractievoorzitter; lid commissie Bestuur

Peter Brugman

Een nieuwe periode, een nieuw team!

Een mooie mix tussen ervaring en vernieuwing, dat karakteriseert het team waar de PvdA afdeling Berkelland.

Ons motto luidt: “Berkelland weer in balans”.

De PvdA streeft naar een actieve Berkellandse samenleving waarin er voor iedereen kansen zijn.

We leggen ons niet neer bij het feit dat veel mensen door de economische situatie het werk hebben verloren. Door middel van scholing en stageprojecten voor 45- plussers willen wij de kansen voor hen op de arbeidsmarkt groter maken. We nemen het initiatief voor een regionaal masterplan voor de arbeid, waarbij zoveel mogelijk belangenorganisaties en bedrijven bijeen worden gebracht om een plan van aanpak uit te werken.

Solidariteit zal hoog in het vaandel blijven staan. Wij willen kwetsbare mensen, mensen die het minder getroffen hebben in het leven, blijven ondersteunen. In onze nog steeds welvarende samenleving mag het niet voorkomen dat mensen onder de armoede grens zakken. Door gericht beleid willen wij armoede in Berkelland bestrijden. Organisaties die zich bezighouden met de schuldhulpverleningsprojecten en mensen helpen te leren budgetteren kunnen op onze ruimhartige steun rekenen.

De PvdA wil voor de komende periode een andere koers in Berkelland. Een koers waarin de mens en niet alleen de financiële middelen centraal komt te staan.

Peter Brugman
Fractievoorzitter PvdA Berkelland