17 februari 2018

Kennismaken met Rein Fleischeuer (kandidaat #5)

 

Verkiezingsposter van Rein Fleischeuer

Ik ben getrouwd en heb 2 (nog jonge) meiden, die in Ruurlo op school zitten. Sinds 9 jaar woon ik in Berkelland. Ik heb meer dan 12,5 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Op dit moment werk ik als projectleider van een arbeidsparticipatieproject in Lochem. Daarnaast ben ik burgercommissielid van de commissie sociaal in de gemeente Berkelland.

In de waarden van de PvdA herken ik mijn eigen waarden. Voor mij telt iedereen mee in onze Nederlandse maatschappij, ongeacht afkomst, scholing, werk of sekse. Voor mij is iedereen gelijkwaardig aan een ander. Je bent er voor elkaar en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: solidariteit is heel gewoon!

Het lef waarmee de landelijke PvdA de afgelopen 4 jaar verantwoordelijkheid heeft genomen om mee te regeren vind ik nog steeds een goede zaak. Het herstel van onze economie, mede dankzij de PvdA, biedt mensen weer nieuwe kansen op werk en een beter bestaan. De PvdA is voor mij de partij die keuzes durft te maken, die het verschil wil maken om een sociaal aanvaardbare maatschappij voor elke burger te creëren en die te bewaken

Ook Berkelland verdient een bestuur met een socialer gezicht. We zijn een van de rijkste gemeentes in de regio, maar dat is wel ten koste gegaan van veel voorzieningen en van een sociaal beleid. Er is vaak te fors en onnodig bezuinigd en dat heeft grote gevolgen gehad. De PvdA wil dat er in de gemeente weer een gunstig klimaat is voor alle burgers in Berkelland: iedereen moet kunnen meedoen!

Lees hier het verkiezingsprogramma!